Het Dorpshuis Van Voor en Door het Dorp 

geheel gerund door vrijwilligersNieuws

Geef het Trichts talent een podium dat het verdient!
Vanaf 17 april tot en met 21 mei kunnen alle inwoners van de gemeente Geldermalsen vanaf 12 jaar en ouder online stemmen. Voor het stemmen vragen men op de site om je volledige naam, straat en huisnummer, postcode en geboortedatum. Het online stemformulier staat vanaf 17 april 00:00 uur op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget. Je mag twee stemmen uitbrengen: één stem op grote projecten (tot € 10.000) en één stem op kleine projecten (tot €5.000).
Een van die kleinere projecten is “Geef het Trichts talent een podium dat het verdient” en met het geld, een bedrag van € 5000, zouden we betere technische faciliteiten kunnen ‘installeren’ in ons dorpshuis. Zowel voor optredens binnen als buiten. Klik vanaf 17 april op de website van de gemeente, bekijk het filmpje dat wij met drie kinderen en ouders uit Tricht gemaakt hebben en steun ons verzoek. Met dat geld kunnen we betere materialen aanschaffen voor onder andere de “Frisdisco”, de “Levende Kerststal”, de DDD-avonden, “Swing’in Tricht”, “Op de Planken”,  een programma met muzikaal Trichts talent en allerlei andere momenten waarop jong en oud optreden in een van de zalen of buiten op het grasveld. Kijk vanaf 17 april naar het filmpje en gebruik jouw stem! Met dank voor jullie steun, het Activiteitenteam van het Dorpshuis.

TV Tricht is officieel in de lucht 

De eerste aflevering van TV Tricht is al op 14 april 2018 in de lucht. TV Tricht zal alle programma’s op eigen YouTube kanaal plaatsen. Daarnaast kan iedereen op de Facebook pagina van TV Tricht en de website van Dorpshuis Tricht onze programma’s vinden. 

Meer weten over TV Tricht? Ga naar de pagina van TV Tricht op deze site.

Zwerfafvalbrigade bezig met buitengebied

De Zwerfafvalbrigade van Tricht heeft de afgelopen keren de weg door het veld naar Culemborg vanaf het spoor tot aan het voormalige Bergje aangepakt. Op twee zaterdagen hebben we maar liefst 30 vuilniszakken zwerfafval opgeruimd. Het ziet er nu weer netjes uit, en we hopen dat het een tijdje zo blijft.
Op zaterdag 28 april, 2 juni en 30 juni gaan we opnieuw op pad. Als je, jong of oud, een keer mee wilt helpen ben je van harte welkom. Stuur dan even een mailtje naar Yvonne Buck, info@brightwrite.nl, dan kunnen we zorgen dat er ook materialen beschikbaar zijn voor je. Dit alles onder het motto: Tricht schoon, ik help gewoon!

Zwerfafvalbrigade Tricht van start op 6 januari

Yvonne Buck meldt: “De Zwerfafvalbrigade van Tricht gaat zaterdag 6 januari van start. De brigade, die nu uit 17 mensen bestaat, zal regelmatig zwerfafval opruimen in Tricht en het buitengebied van Tricht. Dit geeft voldoening en het is nog gezellig ook. Op 6 januari om 9.30 uur verzamelen we in het Dorpshuis. Bij een kopje koffie gaan we verdere afspraken maken met het team, we krijgen een veiligheidsinstructie en materialen om veilig te werken en dan gaan we beginnen. Wethouder Ronald van Meygaarden zal bij de aftrap aanwezig zijn.”

Als je ook mee wilt helpen, meld je dan even bij Yvonne Buck, 06-51643615.

De volgende data worden besloten in overleg met de leden van de Zwerfafvalbrigade.

Ben jij of ken jij onze nieuwe inwoner(s)?

Graag willen wij deze inwoners verwelkomen met een Welkomstkist!

De kist is gevuld met allerlei producten van lokale ondernemers uit Tricht en Buurmalsen en info over en een waardebon van het Dorpshuis Tricht.

Echter wij kunnen dit niet alleen en daarom deze oproep, heb jij nieuwe buren of weet jij dat er een huis verkocht is? Je helpt ons door dit te melden bij Ina van Maaswaal 0345-574058 of bij Vera van Mourik 0345-505246/ boerderijwinkel@t-bergje.nl  zodat zij daar dan zo snel mogelijk een Welkomstkist kunnen bezorgen. Maar u kunt u natuurlijk ook zelf aanmelden. Woon je sinds januari 2017 nieuw in Tricht of Buurmalsen en kom je van buiten deze dorpen? Meld je zich dan en je ontvangt de Welkomstkist. Ook huurders die van buiten Tricht of Buurmalsen komen, komen in aanmerking voor de Welkomstkist.

De eerste nieuwe inwoners die de kist ontvingen lieten weten het geweldig attent en een ontzettend leuk idee te vinden en waren verbaasd over de inhoud. Het gaf hen een heel erg welkom gevoel.

Dit initiatief is in samenwerking met het Ondernemerscafé tot stand gekomen!


Platform Tricht Springlevend
Het Platform Tricht Springlevend is een informeel netwerk van bewoners die maatschappelijk en cultureel actief zijn in zowel professionele als vrijwilligersorganisaties, bedrijven & verenigingen. Sinds 2017 is het platform met veel enthousiasme gestart. Meer dan 35 deelnemers maken deel uit van dit netwerk en het aantal is groeiende. Wat zie jij in jouw omgeving gebeuren? Wat gaat er goed? Wat loopt er niet lekker? Moet of wil je daar iets aan doen? Heb je hulp nodig? Kunnen anderen daarbij helpen? 4 a 5 keer per jaar organiseert het platform een netwerkbijeenkomst. Op deze netwerkbijeenkomsten krijgt iedereen de gelegenheid om zichzelf voor te stellen en ook om aanstaande evenementen of wetenswaardigheden met elkaar te delen. 

Activiteiten

Als eerste initiatief wil het platform (oudere) bewoners op een laagdrempelige manier informeren over belangrijke thema’s zoals vervoer, veiligheid, voorzieningen in Tricht. Het doel is om:
- per kwartaal in de dorpskrant een thema bijlage met handige tips, adressen en activiteiten te maken die thuis bewaard kan worden. 

digitale folder Tricht Springlevend


Download de digitale folder Tricht Springlevend


- extra publicitaire vormen kiezen die makkelijk zichtbaar zijn, verbindend, humoristisch en positief. “Ja, ik zag het!” Borden plaatsen met wisselende korte heldere informatieve teksten en illustraties. 
-Daarnaast wil het platform thema avonden organiseren en gezamenlijke activiteiten op zetten voor de bewoners van Tricht. 


Maatschappelijke waarde
In de toekomst zal Tricht één van de 26 dorpen zijn van West Betuwe. Voor een kleine kern als Tricht is het belangrijk dat de sociale cohesie blijft, zeker na de decentralisatie in het sociale domein. Tricht heeft een sterke basis van een actief kerk- , sport- en muziekverenigingsleven. Daarnaast organiseren o.a. de Oranjevereniging, Halloween Geldermalsen - Buurmalsen, Het Dorpshuis Tricht, ouderen- en vrouwenorganisaties tal van culturele en maatschappelijke activiteiten in het dorp. Het Platform Tricht Springlevend is in het leven geroepen omdat er behoefte is aan een informeel verbindend maatschappelijk en cultureel netwerk. Er gebeurt veel maar vaak binnen de eigen kringen van clubleden, bezoekers of betrokkenen. Kringen met eigen wetmatigheden, gewoontes en bezigheden. 
Clubs en verenigingen draaien op vrijwilligers, daar komt steeds meer beroep op, maar er zijn steeds minder vrijwilligers, dus moeten we inventief zijn, samenwerken.
Tricht Springlevend probeert een aantal malen per jaar dwarsverbindingen te leggen. Deelnemers bieden met elkaar een samenhangend aanbod van activiteiten en initiatieven waar bewoners van Tricht gebruik van kunnen maken. De frequente bijeenkomsten van het platform en het bespreken van thema’s die leven onder de bewoners, bevorderen de sociale verbindingen van de inwoners en de leefbaarheid van Tricht. 
Goede onderlinge contacten van organisaties in Tricht, kunnen bijdragen aan zichtbaarheid van wat er is en wat kan in het dorp, maakt knelpunten zichtbaar, en zorgt ook voor versterking van elkaar voor meer vanzelfsprekende vorm van burenhulp en/of een eenvoudige koppeling van informele en formele hulp. 

Hoe je winst kunt maken én het Dorpshuis een nieuw dak krijgt,…

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Tricht en de Energiecoöperatie 11 Duurzaam hebben elkaar gevonden. Met elkaar kunnen we door het realiseren van zonnepanelen op het dak van het Dorpshuis;

-       Duurzame dorpsenergie leveren  

-       Dorpsgenoten mede laten delen voordelige stroom

-       Ons dorpshuis voorzien van een nieuw dak (hard nodig)

Hoe werkt het?

Sinds 1 januari 2016 is de energiebelasting vrijgesteld voor particulieren die samen een collectief dak exploiteren in een coöperatie. Deelnemers ontvangen 12,2 cent per opgewekte kWh energiebelasting retour op hun jaarnota. Voor € 370,- koop je al een zonnepaneel op het dorpshuis dak. Via  de verlaging van je eigen energierekening verdien je in 15 jaar de investering terug, en als extra een streefrendement van 3% op die investering. Alles wordt geregeld in en door een eigen coöperatie ‘Duurzaam Tricht’, waarin je een volwaardige stem krijgt.

Nieuw Dorpshuis dak!

Bij voldoende zonnepanelen wordt ons dak volledig vernieuwd. En dat is hard nodig!

Help het milieu, ons dorpshuis en jezelf! Samen hebben we werkelijk een win-win-win model!

Meer weten?

Lees hier de uitgebreide informatie van 11 Duurzaam

Voor direct contact gerlach@11duurzaam.nl

www.11duurzaam.nl